We Call You    
Call us : 444 34 61
IATA Member

Human Resources

Human Resources

İnsan kaynağının "kıymet" olduğu bilinci ve kurum içi sürekli eğitime olan inancımız ile birleşir.

Gürgen Turizm olarak;
• Çalışanlarımızda, aidiyet bilincinin güçlenmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz.
• Çalışanlarımızın, şirket içinde etkililiğini artırıyoruz.
• Çalışanlarımıza, kişisel ve mesleki gelişim imkanları sunarak gerçekleştiriyoruz.
• Çalışanlarımızda, katılıma değer veren ve inisiyatif almaya olanak sağlayan bir yönetim anlayışını yaratmak istiyoruz.

Bu anlayışımızın hayata geçirilmesinde dikkate aldığımız öncelikler:
• Personel alımı ve planlamasında gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları da dikkate almak ve seçim süresince adaylara eşit fırsatlar sunmak;
• Çalışanlarımızın gelişim, performans ve efektif kariyer yönetimi için uygun sistemler kurmak ve işletmek;
• Çalışanlarımızın eğitim ve yeteneklerine uygun, gelişimlerini teşvik edecek görevler almasını sağlamak, iş motivasyonunu ve verimini yükseltici düzenlemeleri hayata geçirmek;
• Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek.

Başvuru için klasik özgeçmişinizi info@gurgentur.com adresine gönderebilirsiniz veya aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.